• Nowy
  • Niedostępne

Wzmacniacz antenowy wewnętrzny 20dB

37,07 zł z VAT

Cena netto: 37.07 zł

Ilość
Niedostępne

FM/VHF/UHF
Częstotliwość: 47-862MHz
Impedancja: 75ohm
Wzmocnienie: 20dB
Współczynnik ekranowania: >75dB(470MHz)
Poziom wyjściowy: (60dB IMR) >95dBuV
Szum: 5dB
230V AC, 50Hz, 2.4W

Masa sprzętu wynosi : 150 g

Uwaga !

1. Zużyty sprzęt elektryczy nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
2. Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia ludzi.
3. System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normami prawnymi, ( Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495) obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku - Biosystem Kraków
4. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.


KEMOT
URZ1096

Specyficzne kody