Regulamin sklepu internetowego hurtowniabartel.pl

RODO

Korzystając z serwisu, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie moich danych osobowych przez ASKO St.Długołęcki G.Długołęcki z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Krzyżanowskiego 34, 75–328 Koszalin, numer NIP 669-18-26-377, numer REGON 003809185.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz zewnętrzne serwisy analityczne np. Google Analytics. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dokonujemy profilowania, korzystając z aplikacji Google Analytics.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ASKO St.Długołęcki G.Długołęcki z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Krzyżanowskiego 34, 75–328 Koszalin.

Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego hurtowniabartel.pl oraz zawierania umów sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.

Sklep jest prowadzony przez ASKO St.Długołęcki G.Długołęcki z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Krzyżanowskiego 34, 75–328 Koszalin, numer NIP 669-18-26-377, numer REGON 003809185.


 

Produkty

Produkty aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status "dostępny". ASKO zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają w sobie kosztów przesyłki. Zdjęcia przy produktach są poglądowe, mogą stanowić wizualizację lub przedstawienie zestawu przedmiotów. Dokonując zakupów należy sugerować się nazwą produktu podaną w podsumowaniu zamówienia.


 

Składanie zamówień

   ASKO realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

Przeglądanie towarów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.

Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. w przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, wypełnienie w wyświetlonym formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu, w celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się z ASKO podając numer zamówienia.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie ASKO oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

W celu złożenia zamówienia na towary bez wyświetlonej ceny należy skontaktować się z ASKO przez formularz „Zapytaj o produkt”, telefonicznie pod numerem tel.: +48 94 340 55 55 lub +48 503 834 375.


 

Formy płatności

Płatność za zamówiony w Sklepie może nastąpić:

za pobraniem przy odbiorze towaru,

przelewem na konto ASKO przy składaniu zamówienia,

przez płatności elektroniczne przy składaniu zamówienia:

przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU

gotówką przy odbiorze osobistym towaru.

Każda zawarta umowa potwierdzana jest przez ASKO wystawieniem faktury VAT lub paragonu dołączonego do zamówionego towaru i przesyłanych wraz z zamówieniem.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

ASKO zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.


 

Promocje i rabaty

Kupujący może skorzystać z następujących ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie:

Promocje – przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu.

Kupon rabatowy – kod rabatowy obniżający wartość zamówienia, naliczany w koszyku po użyciu przez Kupującego, wedle wcześniej wskazanych Kupującemu zasad.

Oferty specjalne nie łączą się ze sobą.


 

Koszty transportu

Koszt transportu zamówionych towarów o wartości nie przekraczającej 650 zł brutto wynosi od 10 zł brutto, zależnie od wybranego przewoźnika.

Zamówienia o łącznej wartości towarów powyżej 650 zł brutto dostarczane są bezpłatnie.

Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie zakupów zrealizowanych przez stronę hurtowniabartel.pl.


 

Realizacja zamówień

Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.

Usługa dostawy zamówionych towarów dotyczy dostarczenia paczki "do drzwi" lokalu Klienta, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30 kg. Obowiązek wniesienia przesyłki do lokalu spoczywa na Odbiorcy.

Odbiór towarów w siedzibie ASKO jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu i godziny odbioru.

Towary znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia, lub 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

Towary bez dostępności magazynowej dostarczane są w terminie uzgodnionym przez ASKO z Kupującym.

W przypadku, braku dostępności magazynowej zamówionego towaru ASKO poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o przybliżonym terminie dostawy. Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. w razie anulacji zamówienia z ww. powodu ASKO niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.

ASKO ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych towarów. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przez ASKO w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

W przypadku zamówienia przez Kupującego towarów o różnej dostępności, na wniosek Kupującego możliwe jest zrealizowanie dostawy częściowej towarów. Warunki i zgoda na realizację dostawy częściowej leżą w kompetencjach Sklepu.

ASKO zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach, lub gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.


 

Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować ASKO St.Długołęcki G.Długołęcki z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Krzyżanowskiego 34, 75–328 Koszalin, adres e-mail: biuro@hurtowniabartel.pl, telefonicznie pod numerem tel.: +48 94 340 55 55, +48 503 834 375, wypełniając formularz kontaktowy na stronie hurtowniabartel.pl lub wysyłając je na adres: Hurtownia BArtel, Szkutnicza 2, 75-250 Koszalin, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzorca odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. ASKO zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ASKO) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ASKO zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez ASKO przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ASKO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia ASKO dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać towar na adres Hurtownia Bartel, Szkutnicza 2, 75-250 Koszalin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował ASKO o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura, paragon).

   ASKO nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z ASKO nie przysługuje w przypadku umowy:

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które znajdują się w kategorii Wyprzedaż

   


 

Reklamacje

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.

ASKO zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.

ASKO odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia] na adres: biuro@hurtowniabartel.pl, telefonicznie pod numerem +48 94 340 55 55, 503 834 375, wypełniając formularz kontaktowy na stronie hurtowniabartel.pl lub wysyłając je na adres: Hurtownia Bartel, Szkutnicza 2, 75-250 Koszalin.

W zgłoszeniu niezgodności towaru z umową Kupujący powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ASKO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo ASKO nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ASKO. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

ASKO w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli ASKO nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Zwrot kosztów wysyłki towaru do Kupującego i jego odesłania przez Kupującego w pokrywa ASKO.

ASKO odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Kupujący niebędący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Ochrona danych osobowych

ASKO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ASKO oraz podmioty, którym ASKO zleca czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z Kupującym.

Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany lub poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że są jego danymi osobowymi.

ASKO przetwarza udostępnione przez Kupującego dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów zawartych z Kupującym poprzez Sklep.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.

   


 

Dane kontaktowe

Klienci mogą kontaktować się z ASKO za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie hurtowniabartel.pl, telefonicznie pod numerem +48 94 340 55 55, +48 503 834 375 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@hurtowniabartel.pl.

Wszystkie dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej hurtowniabartel.pl w zakładce "Kontakt".


 

Postanowienia końcowe

Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z ASKO.

Zaznaczenie opcji […] oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu i umowy zawartej z ASKO. Brak zaznaczenia opcji […] powoduje niemożliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym hurtowniabartel.pl.

Na żądanie Kupującego ASKO jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.

ASKO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji.

Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej hurtowniabartel.pl są własnością ASKO i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 17 maja 2006 roku) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tj. 17 września 2013 roku) prawo własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Wszelkie spory wynikające z pomiędzy ASKO a Kupującym będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.

Kupujący będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj, www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci / Instytucje Konsumenckie/ Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia  r.