• Niedostępne

MODUŁ MIĘKKIEGO STARTU SF-1

23,58 zł z VAT

Cena netto: 23.58 zł

Ilość
Niedostępne

MODUÅ MIÄKKIEGO STARTU SF-1

ModuÅ "miÄkkiego startu" ogranicza chwilowo duży prÄd rozruchowy przy zaÅÄczaniu odbiorników indukcyjnych. UkÅad jest stosowany jako zwÅoczne zabezpieczenie prÄdowe transformatorów toroidalnych, autotransformatorów oraz lamp halogenowych.

UWAGA! W ukÅadzie wystÄpujÄ napiÄcia niebezpieczne. Należy zachowaÄ szczególnÄ ostrożnoÅÄ! ModuÅ montowaÄ w obudowach z materiaÅu elektroizolacyjnego z zachowaniem odpowiednich odstÄpów izolacyjnych.

5cbd9f99587f9ae4ed47d253ad186704.jpg
6a8980a0af03a509ea1b6b2b95668444.jpg
 • Liczba wejÅÄ sterujÄcych: 1
 • Liczba wejÅÄ zasilania: 1
 • Liczba wyjÅÄ zasilania: 1
 • NapiÄcie: 230 V AC
 • Maksymalna moc wyjÅciowa: 1150 W
 • Rodzaj zabezpieczenia: 5 A Bezpiecznik topikowy zwÅoczny (5/20mm)
 • Typ zÅÄcz: 3  x zaciski skrÄcane max. 1.5 mm²
 • Årednica otworu montażowego: 3 mm
 • Rozstaw otworów montażowych: 52  x 47 mm
 • Wymiary: 60  x 55  x 28 mm
 • Waga: 0.04 kg
bd3683c2783331b3e6dcdeee054046a8.jpg

1. Do odbiornika

2. WejÅcie 230 V AC

3. WÅÄcznik lub zwora

Specyficzne kody