• Nowy

Antena BOSS MIX

340,65 zł z VAT

Cena netto: 340.65 zł

Ilość
Dostępny

Antena BOSS MIX T-FORCE  149441 Televes

c74772ae0fe0e74e928371d9c9bbcbed.jpg

System BOSS Tech, obecny w antenie DATBOSS, automatycznie dostosowuje poziom odbieranego sygnaÅu, tak aby poziom wyjÅciowy byÅ zawsze optymalny. Jego nowy design z technologiÄ TForce, czyni to inteligentne urzÄdzenie jeszcze bardziej uniwersalnym:

CECHY WYRÃÅ»NIAJÄCE:

 • Niski pobór prÄdu w trybie aktywnym.
 • Filtrowanie dostosowane do pierwszej (LTE790) Dywidendy Cyfrowej.

OGÃLNA CHARAKTERYSTYKA:

 • WYSOKI ZAKRES DYNAMICZNY: Pozwala na odbiór sygnaÅu w różnych sytuacjach krytycznych: przy bardzo dużej odlegÅoÅci od nadajnika po instalacje ze zbyt wysokim poziomem sygnaÅu.
 • WIÄKSZY ZASIÄG DVB-T: ZasiÄg o ok. 27% wiÄkszy w porównaniu z poprzednimi modelami.
 • BARDZIEJ STABILNY ODBIÃR: Odporna na różnego rodzaju wahania oraz zanikanie sygnaÅu (fading).
 • OPTYMALNE C/N: DziÄki wspóÅczynnikowi szumów, który wynosi tylko 1,2dB.
 • BARDZO WYSOKI ZYSK: Technologia TForce zapewnia wzrost do 13dB w UHF oraz BIII.

POZOSTAÅE CECHY:

 • Inteligentny lub pasywny (bez zasilania) tryb pracy.
 • Konstrukcja DAT, oparta na 3 antenach Yagi z asymetrycznymi direktorami, zapewnia wysokÄ kierunkowoÅÄ i optymalnÄ charakterystykÄ promieniowania przeciw echom.
 • Specjalny dipol podwójne âUâ charakteryzuje siÄ otwartym/ zamkniÄtym formatem, zapewniajÄc optymalnÄ równomiernoÅÄ w czÄstotliwoÅci.
 • W peÅni ekranowana puszka poÅÄczeniowa ochrania system BOSS przed szumem impulsywnym. Uziemienie zabezpiecza przed wyÅadowaniami elektrycznymi.
 • Wykonana z aluminium (nierdzewna).
 • Anteny wyposażone sÄ w specjalny mechanizm skÅadania struktury oraz mechanizm krzywkowy podtrzymujÄcy reflektor, które optymalizujÄ transport i przechowywanie anteny oraz uÅatwiajÄ instalacjÄ.
 • W peÅni zautomatyzowana produkcja oraz poddanie anten bardzo rygorystycznym kontrolom jakoÅciowym - gwarancja powtarzalnoÅci.

Specyficzne kody